Oferta

■  AKWADRAT Studio oferuje swoim klientom profesjonalne usługi  w zakresie  

    projektowania obiektów, opracowuje pełnobranżową dokumentację, umożliwiającą 

    realizacje planowanej inwestycji.

■  Głównym przedmiotem działalności firmy są :

      projekty wielobranżowe budynków : mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, biurowych, 
       sakralnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, służby zdrowia w tym projekty:

     - koncepcyjne

     - architektoniczno - budowlane wraz z wymaganymi opiniami uzgodnieniami i decyzją 
       o pozwoleniu na budowę

     - wykonawcze

      decyzje o warunkach zabudowy

      decyzje o pozwoleniu na budowę

      decyzje o pozwoleniu na użytkowanie

      sporządzanie analiz urbanistycznych i projektów decyzji o warunkach zabudowy

      projekty wnętrz : mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej itp.

      sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej

      ekspertyzy i oceny stanu technicznego

      wizualizacje

      pomoc doradcza w zakresie oceny  gruntów dla potrzeb planowanej  inwestycji

      inwentaryzacje i adaptacje gotowych projektów budynków

  AKWADRAT Studio współpracuje z doświadczonymi projektantami innych branż :

      konstrukcyjnej,

      instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
          klimatyzacyjnych 
gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych

      instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

       i elektroenergetycznych

      drogowej

      rzeczoznawcami : SANEPID, BHP, i PPOŻ.

   

                   Zapraszamy  Państwa  do zapoznania się z ofertą

                   firmy AKWADRAT Studio i skorzystania z jej usług.