O firmie

 

   AKWADRAT Studio zostało założone przez mgr inż. arch. Annę Woźniak.

 

     Anna Woźniak

  ▪  studia wyższe :  Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa i Architektury,

                               kierunek: Architektura - 1983 r.

  ▪  uprawnienia projektowe bez ograniczeń - do wykonywania samodzielnej funkcji

                               projektanta w specjalności architektonicznej - 1987 r.

  ▪  przynależność do Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów

  ▪  duże doświadczenie projektowe :

     zdobyte przy wykonywaniu projektów w innych  pracowniach architektonicznych, 
     jak i samodzielną pracę projektową, podczas której powstało szereg opracowań

     architektonicznych

   - projekty koncepcyjne i budowlane, wielobranżowe  obiektów o  funkcji : 
     mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, biurowych, sakralnych,  przemysłowych, 

     użyteczności  publicznej, służby zdrowia;

   - projekty : nowych budynków, przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów

   - projekty aranżacji wnętrz
  ▪  
biegła znajomość procedur administracyjnych